Przeznaczenie środków

Przekazane przez Państwa fundusze przeznaczymy na działalność hufca i drużyn (zbiórki, biwaki i wyjazdy). Otrzymane środki pozwolą nam podnieść atrakcyjność programową prowadzonych działań, umożliwią zakup materiałów oraz niezbędnego wyposażenia. Środki te zostaną wydane na organizację warsztatów i akcji przeznaczonych dla zuchów, harcerek i harcerzy naszego Hufca. Część pieniędzy pragniemy przeznaczyć na utrzymanie i renowację Izby Pamięci mieszczącej się w siedzibie Hufca, która zawiera zbiory historyczne o Szarych Szeregach.

Wpłacone przez Państwa na konto Hufca środki zostaną przekazane szczepom - zgodnie z podanym przez Państwa w tytule przelewu wskazaniem.

PAMIĘTAJ!!!
Wystarczy wpisać nr KRS: 0000268913
oraz cel szczegółowy: MOKOTÓW lub Hufiec MOKOTÓW
Comments