Co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy - wynikający z zeznania rocznego (formularze PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT - 38) - o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

JAK?

O czym należy pamiętać?

  • 1% przekazać mogą jedynie osoby fizyczne płacące podatek dochodowy; przekazanie może nastąpić wyłącznie na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • termin rozliczenia, złożenia zeznania we właściwym Urzędzie Skarbowym mija 30. kwietnia 2015 r.;
  • zmniejszeniu może ulec także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych , zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obliczony i wykazany w zeznaniu rocznym (PIT-28), które składa się w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym;
  • PRZEKAZANIE 1% PODATKU JEST BARDZO PROSTE!!!

PAMIĘTAJ!!!
Wystarczy wpisać nr KRS: 0000268913
oraz cel szczegółowy: MOKOTÓW lub Hufiec MOKOTÓW

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej publikowane są listy podmiotów uprawnionych do otrzymania 1% podatku.:

  • http://www.mpips.gov.pl/ 

Masz pytanie? Wypełnij FORMULARZ KONTAKTOWY

Comments